در حال بارگزاری....
دانلود

مشاهده اثرات قانون لنز

در این فیلمها اثرات قانون لنز را به صورت جذب و دفع سیم پیچ ها در هنگام ورود و خروج میدان مغناطیسی وهمچنین جریان القایی ایجاد شده مشاهده می کنیم