در حال بارگزاری....
دانلود

معرفی کتاب توهم بی خدایی - احمدالحسن

خداوند چرا ما را آفرید؟ ما در کجا هستیم؟ آیا واقعا اجداد ما انسانها میمون بوده است؟ پاسخ به تمام این سوالات در کتاب توهم بی خدایی سید احمدالحسن (ع) جهت دانلود کلیک نمایید: http://sadeghshekari.com/illusion-of-atheism/


21 اردیبهشت 99