در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی ایروبیک ذهن 2

کتاب صوتی ایروبیک ذهن در برابر ذهن آدمی، دچار بهت و حیرت می شوم. خداوند این شگفت انگیزترین وبهت انگیزترین هدیه را به ما عطا کرده و بر ماست که بهترین استفاده را از آن بکنیم.
همه ی ما می دانیم که مغز دو نیمکره با عملکردهای مستقل دارد. با این حال، این دو نیمکره اطلاعات یکسان را در ظرف یک هزارم ثانیه با هم پردازش می کنند. وقتی شما صحبت می کنید
شادن پژواک ناشر کتابهای صوتی www.shadenco.com 66196080