در حال بارگزاری....
دانلود

تکواندو...لگد و مشت...

یکی از هنرجویان تکواندو در این کلیپ کوتاه هنر خود را به نمایش میگذارد...ترکیبی از ضربات زیبای پا و دست...