در حال بارگزاری....
دانلود

اصول کار و بهره برداری از ترانسفورماتور توزیع: قسمت سوم

در این فیلم نحوه تولید، آزمون، حمل و نقل، نصب و راه اندازی و بهره برداری از ترانسفورماتورهای توزیع آموزش داده می شود.
www.Transformer-magazine.ir