در حال بارگزاری....
دانلود

خرید جهیزیه داخلی یا خارجی / استاد فلاح زاده

خانواده ام مشغول خرید جهیزیه برای من هستند، ولی من هرچه از آنها خواهش می کنم که همه ی اجناس را ایرانی بخرند تأثیری در آنها ندارد آیا باید در مقابل این کار آنها بایستم یا حرف رهبرم را زمین بگذارم؟

کاری نکنید پدر و مادرتان رنجیده شوند، احترام آنها را حفظ کنید و اگر با استدلال و دلیل و حرف منطقی آنها را قانع کنید خوب است.