در حال بارگزاری....
دانلود

مختصات نمی دونید؟ پس حرفه ای نیستید!

ویدیوی شماره ۱ از مجموعه «حرفه ای نیستید» که در مورد لزوم دانستن مختصات در اتوکد صحبت می کند.