در حال بارگزاری....
دانلود

بالاخره گوگل خلیج فارس رو خلیج فارس نامید

بالاخره گوگل قبول کرد اسم خلیج فارس خلیج فارسه نه خلیج عرب