در حال بارگزاری....
دانلود

رومل در شمال آفریقا

این فیلم رنگی حضور نیروهای آمریکایی را در شمال آفریقا نشان میدهد.و بخشهایی از نبرد آمریکاییها با نیروهای آلمانی به فرماندهی اروین رومل را بازگو میکند.


مطالب پیشنهادی