در حال بارگزاری....
دانلود

ایران چک های جعلی در بازار وجود ندارد

بانک مرکزی با رد جعل ایران چک ۵۰ هزار تومانی جدید اعلام کرد: در طراحی و تولید ایران چک ۵۰ هزار تومانی جدید بالاترین شاخص های امنیتی لحاظ شده که امکان جعل وجود ندارد.