در حال بارگزاری....
دانلود

آغاز فعالیت دادگاه های اقتصادی بزودی

شبکه تهران- 26 بهمن 93- 18:30| دادگاه های اقتصادی به زودی فعالیت خود را آغاز می کنند.رئیس اتاق بازرگانی گفته است: با راه اندازی این دادگاه ها ارتباط ویژه ای میان اتاق بازرگانی و قوه قضائیه شکل می گیرد.