در حال بارگزاری....
دانلود

اجرا اقای"حامد زمانی"در شهرستان"تاکستان"

اجرا-تاکستان-قزوین...دم همه مردم-تاکستان و قزوین و اطراف گرم...با اینکه دور از شهر بود ولی جمعیت بی سابقه بود...اینم پرچمتون که بالا نگه داشتینش...
سایت رسمی هواداران حامد زمانی...
www.hamedzamaniarzeshi.mihanblog.com