در حال بارگزاری....

نیروهای امنیتی عراق و داعش

درگیری نیروهای امنیتی عراق با داعش در بیجی