در حال بارگزاری....
دانلود

حمله به معتادان پارک نشین در پارک منطقه هرندی تهران

این فیلم مربوط به تصاویر پارک هرندی تهران است که پاتوق معتادان خطرناک شده است.
گروهی ناشناس که با سلاح سرد به معتادان حمله کرده بودند، اقدام به آتش زدن چادر ها و وسایل معتادان کردند.
شهروندان و همسایگان دست به کار شدند و آتش خشم خود را نثار اماکنی که معتادان برای خود به عنوان خوابگاه ایجاد کرده بودند زدند