در حال بارگزاری....
دانلود

تعزیه قاسم قسمت گفتگوی ام لیلا و مادر قاسم

تعزیه حضرت قاسم اجرا شده در شهر دستنا سال 92- شبیه مادر قاسم : خسرو حیدری شبیه ام لیلا: سید صادق نوربخش