در حال بارگزاری....
دانلود

شیراز-حمام وکیل در یک نگاه

حمام وکیل از سازه های دوره زندیه است که بر جای حمام قدیمی عضدی شیراز ساخته شده و از نوع معماری زیبا و تحسین برانگیز است.این مجموعه تاریخی چند سالی است بعنوان موزه اجتماع و مردم شناسی قرن گذشته شیراز فعالیت دارد