در حال بارگزاری....

فیلم کامل برنامه ثریا با موضوع اختراعات - بخش دوم

sorayatv.ir بیستمین برنامه ثریا با سوال مهمترین مانع تجاری شدن اختراعات به سراغ روند رو به رشد اختراعات در كشور رفت تا با بررسی دقیق این روند مشكلات پیش روی مخترعین جوان كشور را نیز مورد واكاوی و جستجو قرار دهد.