در حال بارگزاری....
دانلود

وهابیت ساخته یهود است

در این كلیپ یكی از اعاظم علمای حال حاظر اهل سنت وهابیت و داعش را سگ و ساخته یهود میداند