در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه تشخیص رنگ (سنسور رنگ)

توسط این دستگاه می توانید انواع رنگ ها را تشخیص دهید از این دستگاه در سیستم های و دستگاه ها الکترونیکی و صنایع استفاده می شود در این دستگاه شما می توانید رنگ های مختلف را به دستگاه بیاموزید
www.qom-elec.ir
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت قم الکترونیک مراجعه کنید