در حال بارگزاری....
دانلود

Full HDهر کس ببینه جایزه داره آره!!!خطای دید جالب full hd(استریوگرام) کیفیت پایین ترشو تو کانالم گذشتم

از کند بودنش عذر میخوام چون کیفیتش واقعا بالاست اگه بزرگش کنید میفهمید ... اینترنت ایرانه دیگه چه میشه کرد!!! کیفیت پایین ترشوتو کانالم گذاشتم . به استریوگرام به صورتی نگا کنین که انگار پشتشو میبینید و صفحه شفافه (به طور ساده چشماتونو دو بین کنید)