در حال بارگزاری....
دانلود

ذهن افراد موفق

در این فیلم, محققی ایتالیایی که 20سال درباره ی طرز کار ذهن افراد موفق تحقیق کرد, به معرفی و ذکر نکاتی می پردازد.