در حال بارگزاری....
دانلود

طنــــــــــــــــز مهران مدیری

این طنز هیچوقت تو شبکه ایران پخش نشد که کار آقای مهران مدیری هست - و هیچ اشکالی از نظر اخلاقی نداره- ای گه بشه این مدیریت آپارات من خودم گذاشتم به توچه هزار مورد هست یکی از یکی گندتر حذفش نکردن مال من که هیچ ایرادی نداشته حذف شده - چن روز پیش یه اشغال واس من یه فیلم فرستاده بود از نوع SXS کسی نبود حذفش کنه خاک تو سرت مدیریت اههههههههههههههههههههههههههه