در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی درخت گردکان با این بزرگی ... (دمو)

از سری مجموعه شنیدنی "مثل ها و قصه هایشان"
قصه های فروردین قسمت دوم/
ناشر نسخه مکتوب: انتشارات محراب قلم/
نویسنده: مصطفی رحمان دوست/
تهیه کننده: بنیاد علوم ارتباطات