در حال بارگزاری....
دانلود

رسوب ماهانه 2600 میلیارد تومان در عابر بانک ها

شبکه خبر- 12 خرداد 94- 20:00| طبق آمار بانک مرکزی 34 هزار و 999 خودپرداز در کشور فعال است و پرداختی هرکدام از آن ها متوسط ماهانه یک و نیم میلیادر تومان است و میزان رسوب پول در این دستگاه ها با روش های رایج که حداقل 50 درصد خطا دارد رقمی حدود 2 هزار و 600 میلیارد تومان در ماه است.