در حال بارگزاری....
دانلود

"ژاپن زیبا به سمت 2020" پروژه ی جدید پاناسونیک

شما ممکن است زیبایی های واقعی تصاویر تمرین ورزشکاران جوان را برای بازی های المپیک 2020 توکیو و زیبایی های طبیعی مکان هایی که آنها در آن تمرین می کنند را هرگز ندیده باشید.
"ژاپن زیبا به سمت 2020" یک پروژه ی شش ساله است که در ماه سپتامبر 2014 توسط پاناسونیک راه اندازی شده است.
http://www.pfrnco.com/news/353-news95