در حال بارگزاری....
دانلود

تقدیم عشقم سینا:❀▨ عشق برای اولین بار ⇨♡♡♡

می گویند ... قانون است
که زن بنشیند
تا مرد نازش را بکشد !
زن کم باشد
تا مرد بماند !
من اما می گویم این قانونها
مفت هم نمی ارزد !
این ها یک مشت غرورهای ظریف است
که بعضی ها
چاشنی بی مهری شان می کنند
نه جانم ...!
مرد و زن ندارد
به نقطه ی عشق که رسیدی ...غرور ممنوع
شورانگیز باش برای عاشقانه هایت
میان جمع رویش را ببوس
میان مردم فریاد بزن دوستت دارم
و اگر کسی چشم غره ای رفت
دعایش کن
تا عاشق شود ....