در حال بارگزاری....
دانلود

احداث ورودی جداگانه در محل ورودی تکیه پرچینک

ساخت و احداث ورودی و راه جداگانه جهت ورود به تکیه روستای پرچینک مختص بانوان محترم ,در مراسمات جمعی تکیه.


مطالب پیشنهادی