در حال بارگزاری....
دانلود

آهای سوان ها !!

سلام ! طرفداران گرلز جنریشن ( سوان ها ) کجایید که ببینید snsd توی رای گیری ها داره با زور خودشو به مقام اول میرسونه !! کجایید ببینید crayon pop از برترین گروه دنیا داره جلو میرنه ! ها ؟ کجایید ؟!؟!؟ زود ، تند و سریع برید به آدرس
http://voteformost.com/most-popular-kpop-girl-bands-2015-poll/

و به جی جی که مثل اون تو جهان وجود نداره رای بدید و به جایگاه اصلیش برسونید !! بدویید ! بدو بدو ........