در حال بارگزاری....
دانلود

ووشو ، مسابقات داخلی چین فینال نن دائو ، ما جینگوی از یون نن

آقای ما جینگوی که شانس دوم قهرمانی در این مسابقات بود با وجود اجراهای خوبی که داشت نتونست مقام بیاره و بازهم غیرقابل پیش بینی بودن تائولو رو نشون داد .