در حال بارگزاری....
دانلود

دو در صد : لحظه قطعی

فیلم 100 ثانیه ای که به موضوع لحظه مرگ ، یک آنی این اتفاق می پردازد