در حال بارگزاری....
دانلود

عملیات مرصاد-قسمت اول

زمان مرداد ۱۳۶۷مکان مرزهای غربی ایران/
عملیات مرصاد یا عملیات فروغ جاویدان نبردی بود که میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان مجاهدین خلق که در اواخر جنگ ایران و عراق، در سال ۱۳۶۷ درگرفت. پس از چند روز درگیری درنهایت نیروهای ارتش ایران پیروز شدند و عملیاتی که توسط سازمان مجاهدین خلق طرح


مطالب پیشنهادی