در حال بارگزاری....
دانلود

از انرژی رایگان آهنربا(انرژی آزاد ترمودینامیکی)

در علم:
از انرژی رایگان آهنربا
انرژی آزاد ترمودینامیکی، انرژی در یک سیستم فیزیکی که می تواند تبدیل به انجام کار، به ویژه:
هلمهولتز انرژی آزاد (A = U-TS)، انرژی است که می توان به کار در یک حجم و دمای ثابت تبدیل
محتوای کار، یک مفهوم مرتبط مورد استفاده در شیمی
انرژی آزاد گیبس (G = H-TS)، انرژی است که می توان به کار در یک دما و فشار یکنواخت...به علت محدودیت آپارات بقیه در http://razar.ir/?p=89