در حال بارگزاری....
دانلود

بوکسور مسلمان غوغا میکند

لازمه براتون توضیح بدم حریف هسیم رحمان بوکسور آمریکایی لویس از انگلیسه که سابقه بردن تایسون و غول روسی تو پروندش دیده میشه و بسیار بوکسور تیز هوش و متکبریه....
که همین غرورش کار میده دستش...