در حال بارگزاری....
دانلود

کلید مینیاتوری MCB

در این ویدیو مجید گودینی مدرس آلینداس به بررسی کامل یک کلید مینیاتوری یا MCB می پردازد.
کلید مینیاتوری بصورت کلی سه نقش دارد:
1-کلید (بصورت دستی)
2-حفاظت در برابر اضافه بار (بیمتال)
3-حفاظت در برابر اتصال کوتاه (سلونوئید)