در حال بارگزاری....
دانلود

صحنه هایی از یک مرکز دفاع موشکی ثابت و مرگبار روسیه

این مرکز های دفاعی ضد هئاپیما و ضد موشک دارای سیتم های چند گانه هستند و صدها جعبه موشک در آن به صورت کشویی و دوار دپو شده که سریعا تعداد بالایی شلیک و توان هدف قرار دادن مجموعه تعداد زیادی موشک جنگنده هلیکوپتر کشتی را دارا است . هر جعبه شماره که در تصویر دیده می شود یک موشک است..