در حال بارگزاری....
دانلود

دستهای مصنوعی هوشمند جایگزین دستهای طبیعی

سه مرد اتریشی که بطور کامل از ناحیه دست فلج بودند صاحب دستهای جدید مصنوعی هوشمند شده اند که توسط مغز کنترل می شوند. این دست های مصنوعی هوشمند هدیه ای فناوری مهندسی پزشکی به آسیب دیدگان از ناحیه دست است.