در حال بارگزاری....
دانلود

صنم توسط آهیل گیر میفته(فصل دوم قبول میکنم)

خخخخخخ خیلی باحاله خداییش این صنم و آهیل از زیا و اسد باحالترن موندم چجوری بعدا میخوان عاشق هم بشن!!!!!راستی یه چیزی بگم صنم نه به باباش رفته نه به مامانش!!میدونین به کی رفته؟به خالش حمیرا خخخخ خداییش ا صنم و طرز فکرش شبیه حمیرائه ولی بگم کاش این طور نمیشد یعنی بهتر از حمیرا پیدا نکرد بهش بره؟بر عکس خواهرش سحر هم خصوصیت باباش رو به ارث برده هم مامانش