در حال بارگزاری....
دانلود

آزمایش به پرواز درآوردن کیسه چای + صحنه آهسته

در این آزمایش که انجام دادم ، خواهید دید که چگونه با سوزاندن کیسه چای ، کیسه به پرواز در می آید !
با شعله ور کردن کیسه ، هوای درون کیسه نسبت به هوای اطراف بسیار گرم تر می شود و از آنجایی که چگالی هوای گرم از سرد کمتر است ، به علت سبکی به بالا صعود می کند . به همین دلیل کیسه هم همراه آن توده هوای گرم به پرواز در می آید !
با آرزوی موفقیت ؛ علی دهقان