در حال بارگزاری....
دانلود

ساخت یک بازوی حرکتی با سرنگ(هیدرولیکی)

در این ویدئو به کمک سرنگ و محفظه های ان و سازه و یک قطعه اهن و باتری یک بازوی هیدرولیکی ساخته میشود (مثالی برای درک جرثقیل های هیدرولیکی و .. )


مطالب پیشنهادی