در حال بارگزاری....
دانلود

سخنرانی افشاگر آیت الله مهدوی در مورد فتنه صادق شیرازی

سخنرانی بسیار افشاگر آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در باره پشت پرده شبکه های فتنه گر بیت شیرازی و مرجعیت وراثتی و قلّابی آقای صادق شیرازی بسیار بسیار روشنگر و افشاگر هست دوستان ، حتما ببینید