در حال بارگزاری....
دانلود

بدهی مالیاتی سرمربی تیم ملی فوتبال

شبکۀ خبر - 19 فروردین 94 - 20:00| گزارشی از دردسر مالیاتی کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال. بنابر گفتۀ نوری، رئیس مالیات استان تهران رقم مالیات وی، دو میلیارد توماناست.