در حال بارگزاری....
دانلود

دعای عهد با امام زمان(عج)-تصویری

masafportal.com
فرض کن حضرت مهدی بر تو ظاهر گردد، ظاهرت هست چنان که خجالت نکشی؟/ باطنت هست پسندیده ی صاحب نظری؟/ خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟/ لقمه ات درخور او هست که نزدش ببری؟/ پول بی شبهه و سالم ز همه داراییت، داری آنقدر که یک هدیه برایش بخری؟/ حاضری گوشی همراه تو را چک بکند، با این شرط که در حافظه دستی نبری؟/ واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران؟/ میتوان گفت تو را شیعه اثنی عشری؟/