در حال بارگزاری....
دانلود

کوروش و حقوق بشر...

قرآن کریم سوره «ص»:«یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَینَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛ ای داود! ما تو را خلیفه (و نماینده) خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری كن.»ـــــــــــ«وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ وَ آتَیناهُ الْحِكْمَهَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ؛ و حكومت داوود(ع) را استحكام بخشید یم و به او دانش و شیوه داوری عادلانه عطا كردیم.»