در حال بارگزاری....
دانلود

مواد اولیه برای جن گیری(زار ) و باطل کردن طلسم (سرزمین حکمت

مواد اولیه ای که در مراسم جن گیری زار استفاده می شود مهمترین ان تنباکوی لنگه ای (تنباکوی مقدس ) است این فرم تنباکو بیشتر برای جن گیری استفاده می شود اما مواددیگری که برای باطل کردن طلسم و یا ساخت مواد مخدر استفاده می شود ماده ای از گیاه هوشلنگ به نام (کلیون ) قلیاب است
ما در این جا به خرید کلیون و تنباکوی لنگه ای (نیکوتیانا روستیکا ) در بندر عباس می رویم و از فروشنده درباره رمال های بندر عباس می پرسیم


مطالب پیشنهادی