در حال بارگزاری....
دانلود

خدا تو رو دوست داره... استاد پناهیان

کاری از گروه محبان مهدی (عج)... گل نرگس:.هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز//تو از کرم به من آغوش خویش کردی باز//به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم//که می کشی تو ز عبد فراری خود ناز . . .