در حال بارگزاری....
دانلود

واردات واکسن‌های خارجی بی کیفیت با وجود امکان تولید ولکسن در داخل کشور

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع واردات واکسن‌های خارجی پرداخته است.با وجود امکان تولید واکسن تب برفکی در کشور اما مجوز واردات آن از خارج صادر شده است. این موضوع در حالی است که کیفیت واکسن‌های خارجی به نسبت نمونه داخلی آن از کیفیت کمتری برخوردار است.
 
 
 
 


15 مرداد 96