در حال بارگزاری....
دانلود

پرواز اول با trex450 در باد شدید21 تیرماه 92

امروز 24 تیرماه سال 92 سر زمین پرواز بودیم . من فقط متوجه شدم كه كسی حس پرواز نداره. باد با جبه هوایی كه هر لحظه یه چاله ی هوایی باعث میشه هواپیما یا هلیكوپتر مثل شلاق بخوره زمین پس دوستان این مورد ایمنی مدل رو رعایت كردند كه ممكنه به مدل صدمه بخوره . من تا پرواز ندم متوجه نمیشم كه تو هوا چه خبره و با تمام ریسك پرواز دادم البته در 2 مورد ممكن بود كرش كنم كه بخیر گذشت . دوستان جناب ذوقی و بخشنده زحمت تصویر برداری رو انجام دادند و به من رسوندند . گزارش روز در سایت موجود است .
www.guilanrc.com مرجع رادیو