در حال بارگزاری....
دانلود

هتل آریا ارومیه در پاریس ایران

هتل آریا www.Ariahotel.ir
بهترین هتل ارومیه : ۹-۳۲۳۷۷۸۰۰- ۰۴۴ فکس: ۳۲۳۵۴۳۲۲- ۰۴۴ فکس: ۳۲۳۷۷۸۰۸- ۰۴۴ پست الکترونیکی: info@ariahotel.ir فاصله از فرودگاه :۲۰ کیلومتر فاصله از پایانه مسافربری : ۳ کیلومتر فاصله از مرکز شهر و بازار تاریخی ارومیه : ۲۰۰ متر
مناطق گردشگری استان آذربایجانغربی