در حال بارگزاری....
دانلود

مخالفان سوری مرکز تجمع نیروهای امنیتی اسد در حلب را منهدم کر

مخالفان سوری مرکز تجمع نیروهای امنیتی اسد در حلب را منهدم کردند