در حال بارگزاری....
دانلود

جارو برقی صنعتی- مکنده صنعتی- نظافت صنعتی- جارو قدرتمند

مکنده قدرتمند صنعتی، جارو برقی ضدانفجاری است که برای نظافت صنعتی زمین، بهداشت کارخانه ها و تمیز کردن مکانهای صنعتی کاربرد دارد. از این جارو برقی قدرتمند ضد انفجار، وکیوم دائم کار برای بهداشت مساجد، تمیز کردن اماکن عمومی و جاروب کردن گرد و خاک استفاده میشود. 02188921020 شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم www.ebrahimco.com